Menu
Obec Chľaba
Obec Chľaba

Symboly obce

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. 

Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. 

Historický symbol obce Chľaba je známy podľa odtlačkov bližšie nedatovaného pečatidla z 18.storočia. V strede pečatného poľa je zobrazená poľnohospodárska symbolika - dva obilné klasy, medzi nimi pluhové radlice - čerieslo a lemeš - a nad nimi obilný snop. 

Je prirodzené, že pri tvorbe erbu je potrebné rešpektovať hstorickú známu pečať, ktorej motív je mimoriadne vhodný na heraldickú úpravu. Heraldicky správne sfarbenie motívu je nasledovné: klasy a obilný snop zlaté, pluhové radlice strieborné, pre lepšie odlíšenie od iných obcí s podobným motívom je snop previazaný červenou stuhou, to všetko je umiestnené do zeleného štítu. 

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu, v našej erbovej tvorbe najobvyklejší.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamienať aj žltou a striebornú bielou, pričom sa však budú vždy popisovať ako zlatá a strieborná. Pri čiernobielom vyjadrení farieb sa zelená vyjadrí šikmým šrafovaním, červená zvislým šrafovaním, zlatá sa vyjadrí bodkovaním a strieborná ostane voľná.

ErbErb obce Chľaba zo spodného okraja zeleného štítu vyrastajúce dva obilné klasy, medzi nimi strieborné, hrotmi nahor smerujúce radlice - čerieslo a lemeš - nad nimi zlatý obilný snop, previazaný červenou stuhou.

VlajkaVlajka obce Chľaba pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/10), bielej (1/10), zelenej (2/10), žltej (2/10), zelenej (2/10), bielej (1/10) a červenej (1/10). Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce Chľaba je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC CHĽABA. Pečať má priemer 35mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie:

Zástava obce Chľaba má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

Krátka zástava obce Chľaba je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Koruhva obce Chľaba predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. Farby sú zoradené zľava doprava.

Znaková zástava obce Chľaba má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obce Chľaba predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu hornej časti zástavy.

Štandarda starostu obce Chľaba má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou. 

Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva, alebo obecného úradu.

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce Chľaba a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky.

Symboly obce Chľaba sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou C-70/98.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 20. 6. 2024
takmer jasno 30 °C 19 °C
piatok 21. 6. takmer jasno 32/18 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 27/18 °C
nedeľa 23. 6. mierny dážď 26/17 °C

Zbierka zákonov

Zbierka zákonov

Parlamentné voľby 2020