Obec Chľaba
Obec Chľaba

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 9. 2021

Rámcová Zmluva č. BIO2021/DS1016

Rámcová Zmluva č. BIO2021/DS1016

0,00 EUR

ESPIC Group s.r.o.

Obec Chľaba

10. 9. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna Zmluva

1 750,00 EUR

Ing. Ferdinand Klimas a Tünde Klimas

Obec Chľaba

30. 8. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

34 293,34 EUR

Obec Chľaba

Ladislav Tapló

27. 8. 2021

Dohoda č. 21/17/054/113

Dohoda č. 21/17/054/113

0,00 EUR

Obec Chľaba

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

27. 8. 2021

Dohoda č. 21/17/054/106

Dohoda č. 21/17/054/106

0,00 EUR

Obec Chľaba

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

13. 8. 2021

Kúpna zmluva č. 49/2021-3

Kúpna zmluva č. 49/2021-3

83 820,00 EUR

AGROSERVIS spol, s.r.o.

Obec Chľaba

29. 7. 2021

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Chľaba

28. 7. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna Zmluva

172,00 EUR

Ing. László Fekete a Zuzana Feketeová

Obec Chľaba

19. 7. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva č. 30-04-2021-III.Q.-V

0,00 EUR

Obec Chľaba

LESY Slovenskej republiky, š.p.

15. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

Zmluva č. 473/2021/OCR

1 550,00 EUR

Obec Chľaba

Nitriansky samosprávny kraj

18. 6. 2021

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny

Zmluva č. 250007024

0,00 EUR

Obec Chľaba

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

14. 6. 2021

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny

Zmluva č. 250007014

0,00 EUR

Obec Chľaba

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

21. 5. 2021

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Chľaba

Obec Chľaba

30. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

0,00 EUR

Obec Chľaba

Obec Svodín

26. 4. 2021

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva č. 03/2020/POI

0,00 EUR

Obec Chľaba

Združenie obcí-JUŽNÝ REGIÓN

26. 4. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/J688

Dodatok č. 4 k Zmluve o NFP

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Chľaba

26. 2. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 4 k zmluve Natur-Pack

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s

Obec Chľaba

25. 2. 2021

Kúpna Zmluva

Kúpna Zmluva

232,00 EUR

Obec Chľaba

Jozef Slobodník

22. 2. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/J688

Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Chľaba

19. 2. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/J688

Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Chľaba

19. 2. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/J688

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Chľaba

18. 2. 2021

Kúpna Zmluva

Kúpna Zmluva

4 477,20 EUR

Obec Chľaba

Gabriel Farkas

18. 2. 2021

Dohoda o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prebádzky objektu štátnej hydrologickej siete

Dohoda o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prebá

0,00 EUR

Obec Chľaba

Slovenský hydrometeorologický ústav

21. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

0,00 EUR

Obec Chľaba

Obec Svodín

18. 1. 2021

Kúpna Zmluva

Kúpna Zmluva

1 030,00 EUR

Obec Chľaba

PaedDr. Erika Grambličková, Igor Gramblička

4. 1. 2021

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/Chľ/2018 o zbere, odvoz

Neuvedené

OBEC BAJTAVA

Obec Chľaba

15. 12. 2020

Zmluva č. ZO/2020WB16139-2

Zmluva č. ZO/2020WB16139-2

180,00 EUR

Obec Chľaba

OSOBNYUDAJ.SK-WB, s.r.o.

11. 12. 2020

Komisionarska zmluva

Komisionarska zmluva

0,00 EUR

Obec Chľaba

UP SLOVENSKO, s.r.o.

30. 11. 2020

Dohoda č. 20/17/012/16

Dohoda č. 20/17/012/16

0,00 EUR

Obec Chľaba

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

30. 11. 2020

Dohoda č. 20/17/010/68

Dohoda č. 20/17/010/68

0,00 EUR

Obec Chľaba

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

30. 11. 2020

Zmluva o dielo

34/2020

1 300,00 EUR

RRA NOVOZÁMOCKO

Obec Chľaba

19. 11. 2020

Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu energie

20/18400/765-ZoPz

0,00 EUR

Obec Chľaba

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

19. 11. 2020

Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu energie

20/18400/764-ZoPz

0,00 EUR

Obec Chľaba

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

12. 11. 2020

Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb

Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb

480,00 EUR

Obec Chľaba

RIGHTAUDIT s.r.o.,

9. 11. 2020

Dodatok č.1

Dodatok č.1 k ZoD 01032020

432 860,71 EUR

Tomáš Pohori

Obec Chľaba

9. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej pomoci poskytovateľ

2020/128/0826

11 633,00 EUR

Obec Chľaba

Ministerstvo financií SR

6. 11. 2020

Kúpna zmluva č. 30-04-2020-IV.Q.-V

30-04-2020-IV.Q.-V

0,00 EUR

Obec Chľaba

LESY Slovenskej republiky, š.p.

3. 11. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

2 460,00 EUR

Szilva Norbert

Obec Chľaba

14. 10. 2020

Kúpna zmluva 2250/2020

Kúpna zmluva č. 2250/2020

0,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Chľaba

8. 10. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1112292

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1112292

0,00 EUR

Obec Chľaba

ENERGIE2, a.s.

5. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí kotácie z ÚNSK č. 5/2020

Zmluva o poskytnutí kotácie z ÚNSK č. 5/2020

2 640,00 EUR

Obec Chľaba

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo

25. 9. 2020

Kúpna Zmluva Kosznovszká

Kúpna Zmluva Kosznovszká

466,00 EUR

Mgr. Szilvia Kosznovszká

Obec Chľaba

24. 9. 2020

Poistná zmluva MŠ Chľaba

Poistná zmluva MŠ Chľaba

0,00 EUR

Obec Chľaba

Komunálna poisťovňa

31. 8. 2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združe

0,00 EUR

Obec Chľaba

NATUR-PACK, a.s

18. 8. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 789,00 EUR

Obec Chľaba

Július Gálik

2. 7. 2020

Dodatok k zmluve MŠ

Dodatok k zmluve MŠ

0,00 EUR

Obec Chľaba

Slovak Telekom

2. 7. 2020

Dodatok k zmluve OcU2

Dodatok k zmluve OcU2

0,00 EUR

Obec Chľaba

Slovak Telekom

2. 7. 2020

Dodatok k zmluve Pošta

Dodatok k zmluve Pošta

0,00 EUR

Obec Chľaba

Slovak Telekom

2. 7. 2020

Kúpna Zmluva Slovak Telekom

Kúpna Zmluva Slovak Telekom

0,00 EUR

Obec Chľaba

Slovak Telekom

2. 7. 2020

Dodatok k zmluve OcU

Dodatok k zmluve OcU

0,00 EUR

Obec Chľaba

Slovak Telekom

2. 7. 2020

Kúpna Zmluva Slovak Telekom

Kúpna Zmluva Slovak Telekom

0,00 EUR

Obec Chľaba

Slovak Telekom

30. 6. 2020

Kúpna Zmluva Markóová

Kúpna Zmluva Markóová

132,00 EUR

Ing. Eva Markóová

Obec Chľaba

25. 6. 2020

Zmluva o garntovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Obec Chľaba

Prima banka Slovensko a.s.

19. 6. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

INKUBÁTOR KOMÁRNO

Obec Chľaba

1. 6. 2020

Príkazná Zmluva

Príkazná Zmluva č. 11/2020/ EL

0,00 EUR

Obec Mužla

Obec Chľaba

29. 5. 2020

Mandátna zmluva Obec-Zaťko

Mandátna Zmluva

Neuvedené

Ján Zaťko, ZAŤKO-STAV

Obec Chľaba

13. 5. 2020

Kúpna Zmluva Lakyová

Kúpna Zmluva Lakyová

626,00 EUR

Gabriela Lakyová

Obec Chľaba

30. 4. 2020

Dodatok k zmluve o účte

Dodatok k zmluve o účte

Neuvedené

Obec Chľaba

VÚB, a.s.

22. 4. 2020

Dodatok ku kúpnej zmluve

Dodatok ku kúpnej zmluve

0,00 EUR

Bc. Viviána Šipoš

Obec Chľaba

6. 4. 2020

ZMLUVA o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní

ZMLUVA o poskytovaní odbornej pomoci

3 950,00 EUR

ING. GABRIEL RADOŠICKY

Obec Chľaba

24. 3. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 01032020

430 417,67 EUR

Tomáš Pohori

Obec Chľaba

13. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 3200057

3 000,00 EUR

Obec Chľaba

DPO SR

4. 3. 2020

Kúpna Zmluva

348/2019-3

9 633,00 EUR

Bc. Viviána Šipoš

Obec Chľaba

2. 3. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve č. 4419008328

Dodatok č. 1 k zmluve č. 4419008328

0,00 EUR

KOMUNÁLNA Poisťovňa, a.s.

Obec Chľaba

17. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí dotáce

PHZ-OPK1-2019-002870

30 000,00 EUR

Obec Chľaba

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

7. 2. 2020

Záložná zmluva č. 0021-PRB/2019/Z

0021-PRB/2019/Z

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Chľaba

2. 1. 2020

Zber biologického (kuchynského) odpadu

2020/01/28

270,00 EUR

Obec Chľaba

BIO energie s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, sobota 18. 9. 2021
oblačno 21 °C 12 °C
nedeľa 19. 9. takmer jasno 20/10 °C
pondelok 20. 9. jasná obloha 18/8 °C
utorok 21. 9. jasná obloha 17/8 °C

Zbierka zákonov

Zbierka zákonov

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Parlamentné voľby 2020