Obec Chľaba
Obec Chľaba

Oznámenia

Zámer predaja majetku - Klimas

Zámer predaja majetku-Klimas.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,71 kB

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Výzva_pre _vlastnikov_les_pozemkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,35 kB

Zámer predaja majetku obce Chľaba - Stubendek

Zámer predaja majetku obce Chlaba -Stubendek.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,34 kB

Zámer predaja majetku obce Chľaba - Ruzsík

Zámer predaja majetku obce Chlaba -Ruzsik.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,07 kB

Zámer predaja majetku obce Chľaba - Fekete

Zámer predaja majetku obce Chlaba -Fetete.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,86 kB

Zámer predaja pozemkov Chľaba - NSK

Zverejnenie_zameru_predaja_Chlaba_NSK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,06 kB

Oznámenie - výrub drevín

316_2020_1_oznam_vyrub_drevin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,79 kB

Oznámenie - výrub drevín

295_2020_1_oznamenie_vyrub_drevin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,17 kB

Zámer predaja majetku obce Chľaba - Slobodník

Zamer predaja majetku_Slobodnik.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,4 kB

Oznámenie - výrub drevín

280_2020_1 - oznam - výrub drevín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,32 kB

Zámer predaja majetku obce Chľaba - Gramblička

Zámer predaja majetku_Gramblička.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,46 kB

Zámer predaja majetku obce Chľaba - Buliš

Zámer predaja majetku_Buliš.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,21 kB

Zverejnenie vyhradeného miesta SKUEV0393 Dunajské luhy

Zverejnenie_vyhrad_miesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 425,51 kB

Zámer predaja majetku obce - Kosznovszka

Zámer predaja Chľaba-Kosznovszka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,9 kB

Zámer predaja majetku obce - Lakyova

Zámer predaja majetku_Lakyová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,29 kB

Oznam ZSVS o zmene odpočtového a fakturačného cyklu

CHĽABA - Oznam o zmene odpočtov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,76 kB

Oznámenie o osadení tabule na dotáciu z MDVaRR a úveru zo ŠFRB

IMG_20191127_082617.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 5,31 MB

Zámer predaja majetku obce - Gyenesová

Zamer predaja majetku_Gyenesova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,9 kB

Zámer predaja majetku obce - Markóová

Zamer predaja majetku_Markoova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,67 kB

Zámer priameho predaja - Dóna

Zverejnenie zámeru priameho predaja - Dóna.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,57 kB

Zámer predaja majetku obce Chľaba - Čelétka

Zamer predaja majetku obce Chlaba_Celetka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,72 kB

Zámer predaja majetku obce Chľaba - Lakyová

Zamer predaja majetku obce Chlaba_Lakyova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,54 kB

Zámer predaja majetku obce Chľaba - Mácsaiová

Zamer predaja majetku obce Chlaba_Macsaiova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,21 kB

Zámer predaja majetku obce Chľaba - Tóth

Zamer predaja majetku obce Chlaba_Toth.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,53 kB

Oznámenie zámeru zámeny pozemkov Obec - Peck

Oznámenie zámeru zámeny Obec - Peck.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 652,58 kB

Návrh na vydanie územ. rozhodnutia o umiest. stavby

Navrh_vyd_rozhod_umiest_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,83 kB

Oznámenie o predaji parc. č.3129 a parc.č. 3130/2

Zverejnenie zámeru priameho predaja.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 78 kB

Oznámenie o predaji parcely č. 2064/9

Oznámenie - Pongráczová.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 21,56 kB

Oznámenie o predaji parcely č. 1860

Oznámenie - Ing. Sztiszkala - Csábi.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 79,5 kB

Oznámenie predaja parc. 2055/30

Oznámenie - Bédi Attila.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 21,5 kB

Oznámenie o predaji parcely č. 2039/2

Oznámenie - Vincze Tomáš.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 76,5 kB

Oznámenie MŽP SR

Oznámenie MŽP SR.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 230,86 kB

Oznámenie o zverejnení zámeru predaja časti pozemkov 421/5, 421/6. 294/1, 344/2, 345/1, 345/2, 421/5

Oznámenie o zverejnení zámeru.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 83 kB

Oznámenie - HUSK/1001/2.1.1/0055

Cieľ projektu - Budujeme partnerstvá.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 378,5 kB

Oznámenie o predaji parcely 2055/27

Oznámenie - Bielik.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 77 kB

Oznámenie o zámene a predaji parc.č. 3108/2

Oznámenie - Ing. Tamáš.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 23,4 kB

Oznámenie o predaji parcely č. 1962/15

Oznámenie - Mészárosová.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 76,5 kB

Oznámenie zámeru prenájmu časti domu smútku

Zverejnenie zámeru prenájmu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 78,5 kB

Oznámenie zámeru zámeny časti parc. 3109 a 3069

Oznámenie - Žibrita.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 80 kB

Oznámenie o zámene a predaji parc.č. 3108/2

Oznámenie - Csizmadiová.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 78 kB

Oznámenie zámeru predaja časti parcely č. 1309/4

Oznámenie - Mácsaiová.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 77 kB

Oznámenie zámeru predaja časti parciel 54/2 a 54/19

Oznámenie - Gyuricsek.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 77 kB

Oznámenie zámeru predaja časti parciel číslo 54/2 a 54/19

Oznámenie - Drapák Ladislav a manž..doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 77 kB

Oznámenie zámeru priameho predaja parc. 667, 668, 671, 672, 673, 674

Zverejnenie zámeru priameho predaja.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 78 kB

Oznámenie o zámene časti parc. 2055/11

Oznámenie - Pongráczová - Obec.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 78,5 kB

Oznámenie zámeru priameho predaja parc. 667, 668, 671, 672, 673, 674

Zverejnenie zámeru priameho predaja 2.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 85 kB

Oznámenie zámeru predaja časti parcely 54/19

Oznámenie - Gyürky Csaba.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 77,5 kB

Oznámenie zámeru priameho predaja parc. 667, 668, 671, 672, 673, 674

Zverejnenie zámeru priameho predaja 3.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 82,5 kB

Oznámenie zámeru priameho predaja parc. 674

Zverejnenie zámeru priameho predaja.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 78 kB

Oznámenie zámeru prenájmu poľnohospdárskych pozemkov pre VALORIS

Zverejnenie zámeru prenájmu - Valoris.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 78 kB

Oznámenie zámeru prenájmu poľnohospodárskych pozemkov pre AT Dunaj 2

Zverejnenie zámeru prenájmu - AT Dunaj 2.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 87 kB

Oznámenie zámeru prenájmu poľnohospodárskych pozemkov pre AT DUNAJ

Zverejnenie zámeru prenájmu - AT Dunaj.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 87 kB

Oznámenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu - Centrum ABC

Zverejnenie zámeru prenájmu - predajňa v centre obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 81,5 kB

Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov "Dóna"

Zverejnenie zámeru priameho predaja - Dóna.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 86 kB

Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov "Dóna" - 2

Zverejnenie zámeru priameho predaja - Dóna - 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,05 kB

Oznámenie zámeru priameho predaja parcely 2055/28

Oznámenie - Turza - web.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 95,64 kB

Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov 3143 a 3144

Oznámenie - Dombi.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 78 kB

Oznámenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu - parc. 736,738

Zverejnenie zámeru prenájmu - pasienky.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 82 kB

Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov "Dóna" 3

Zverejnenie zámeru priameho predaja - Dóna - 3.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 85,5 kB

Oznámenie zámeru predaja časti parc.54/2 a 54/19

Oznámenie - Drapák Ladislav a manž. 2.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 79,5 kB

Oznámeniu zámeru zámenu parcely číslo 1952/5

Oznámenie - Máčai.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 79 kB

Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov "Dóna"

Zverejnenie zámeru priameho predaja - Dóna - 4.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 85,5 kB

Oznámenie zámeru zámeny časti parcely 54/18

Oznámenie - Vinczeová.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 78,5 kB

Oznámenie zámeru predaja časti parciel č. 54/18 a 54/19

Oznámenie - Kormos Zsolt.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 78,5 kB

Oznámenie zámeny parc 2179/2 a 1951/2

Zámer zámeny pozemkov 2179-2, 1951-2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 120,44 kB

Oznámenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu - parc. 3062 a 3068

Zámer prenechania majetku obce do nájmu - Peck Viktor.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 118,52 kB

Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov "Dóna"

Zámer priameho odpredaja - Dona web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 316,38 kB

Oznámenie zámeru zámeny parc 2590/1

Oznámenie zámeru zámeny 2590-1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 106 kB

Oznámenie zámeru predaja časti pozemkov 1818 a 2028/1

Oznámenie ZSE web.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 773,32 kB

Oznámenie zámeru predaja časti parcely č. 54/19

Oznámenie na web Zíková.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 694,06 kB

Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov "Dóna"

Zverejnenie zámeru priameho predaja - Dóna - 6 - web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,25 kB

Oznámenie nastúpenia náhradníkov na poslanca OZ v Chľabe

Oznámenie o nastúpení náhradníkov.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 925,19 kB

Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov "Dóna"

Zverejnenie zámeru priameho predaja - Dóna - 7 web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,32 kB

Zámer spracovania PHSR Chľaba 2017-2022

Zámer spracovania PHSR.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1,94 MB

Oznámenie zámeru predaja zbytkov stavieb vo vlastníctve obce

Zámer predaja zbytkov stavieb.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29 kB

Oznámenie zámeru predaja zbytkov stavieb vo vlastníctve obce

Zámer 2 Peck Viktor - web.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,03 MB

Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov "Dóna"

Zverejnenie zámeru priameho predaja - Dóna - 8 web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,07 kB

Oznámenie zámeru predaja pozemku 1060/8

Oznámenie - Bulišová.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 634,49 kB

Oznámenie zámeru zámeny pozemkov č.3066 a 2276/1

Oznámenie Pecková- web.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,14 MB

Oznámenie zámeru zámeny pozemku č. 3064/2

Oznámenie - Sulczi - web.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 997,89 kB

Oznámenie zámeru predaja časti pozemku 1896

Oznámenie o predaji - Pákozdyová.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 785,17 kB

Oznámenie zámeru predaja pozemku 1821/3

Oznámenie o predaji - Ing.Tóth.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 731,45 kB

Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov "Dona"

Zverejnenie zámeru priameho predaja - Dóna - 9 - web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,43 kB

Oznámenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti - rodinný dom 69,70

Zverejnenie zámeru prenájmu - Urbán Alexander web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,86 kB

Oznámenie zámeru predaja nehnuteľnosti - rodinný dom 69,70

Oznámenie zámeru na web - Urbán.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 539,22 kB

Oznámenie zámeru predaja pozemkov Ceres

Zámer predaja Ceres web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,65 kB

Oznámenie zámeru predaja pozemku 2061/8

Oznámenie o predaji - Csányi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,23 kB

Oznámenie zámeru prenájmu pozemkov 422, 423, 3258, 736

Zámer prenájmu Peck Viktor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 592,77 kB

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 9. 2021
mierny dážď 15 °C 8 °C
štvrtok 23. 9. jasná obloha 19/7 °C
piatok 24. 9. zamračené 19/11 °C
sobota 25. 9. jasná obloha 23/11 °C

Zbierka zákonov

Zbierka zákonov

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Parlamentné voľby 2020